ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΖΑΝΕΙΟΥ

Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - Σελίδα 2
Ευρετήριο Άρθρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Σελίδα 4
Όλες οι Σελίδες

α) Κριτήρια υποχρεωτικής παραπομπής στην Εδική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α). για βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση ( > ή = 90) σε τουλάχιστον ένα κριτήριο και αξιολογήσεις με αποκλίσεις)

β) Αξιολογήσεις οι οποίες θεμελιώνουν δικαίωμα για τους υπαλλήλους ένστασης ενώπιον της (Ε.Ε.Α.) με βαθμολογία μικρότερη ή ίση (< ή = 60) σε τουλάχιστον ένα κριτήριο ή με μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του < 75.

2. Να στηρίξουμε τους Συνάδελφους προς άσκηση του δικαιώματος υποβολής έγγραφων ενστάσεων στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) του Ν. 4369/2016 άρθρο 21 παρ. 1 για επανεξέταση της βαθμολογίας τους με διακρίβωση των προβλεπόμενων ισχυρισμών αξιολογουμένων – αξιολογητή και με την συμμετοχή στην επιτροπή εκπροσώπου του Συλλόγου Εργαζομένων και των (2) δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων ή των (2) δύο αιρετών των Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τα οριζόμενα του παραπάνω νόμου.

3. Να αιτηθούμε συνάντηση με την Διοίκηση του Νοσοκομείου για το συγκεκριμένο θέμα.

4. Να φέρουμε ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην επόμενη Γενική μας Συνέλευση τη λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης όσων εναντιώνονται στις αποφάσεις του Συλλόγου μας.

Ενημερώνουμε ότι κάποιοι από τους παραπάνω Εργαζομένους έχουν μέσο όρο εργασίας στα συγκεκριμένα καθήκοντα περίπου 30 χρόνια. Άλλοι από αυτούς έχοντας πολλά χρόνια στο δημόσιο τομέα υπέστησαν τη διαθεσιμότητα – κινητικότητα (Νοσοκομείο υποδοχής το 2013). Άλλοι πάλι βρίσκονταν σε στασιμότητα σχεδόν 20 χρόνια (Έγγραφη Προκήρυξη 1998) και προσλήφθηκαν μετά από πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες (Σ.τ.Ε.) το 2016 και άλλοι προσελήφθησαν με ειδικές διατάξεις (Α.Σ.Ε.Π.). Όλο το παραπάνω μωσαϊκό Συναδέλφων στελεχώνει το Τμήμα Γραμματείας και Κατά Γενική Ομολογία είναι Άριστοι Υπάλληλοι.

Το γεγονός της χαμηλότερης εκατοστιαίας βαθμολόγησης στα επιμέρους κριτήρια της αξιολόγησης μάς δημιουργεί προβληματισμό, ενώ θεωρούμε ότι πριν την αξιολόγηση δεν έγινε η απαιτούμενη έρευνα και δεν υπήρξε επικοινωνία με παλαιότερους υπαλλήλους κατέχοντες θέση αντίστοιχης στάθμης ευθύνης, δηλαδή με εμπειρότερους προϊσταμένους, Διευθυντές - Υποδιευθυντές Διοικητικού ή Διευθυντές Ιατρικών Τμημάτων, στους οποίους απασχολούνται οι περισσότεροι των αξιολογούμενων, προκειμένου να αποκτηθεί σφαιρική εικόνα των δυνατοτήτων αυτών. Οι παραλείψεις αυτές – που θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν οφείλονται σε εμπάθεια, αλλά σε απειρία - ως αποτέλεσμα είχαν τη χαμηλή βαθμολογία των συναδέλφων, προκαλώντας τη δίκαιη αγανάκτηση τους. 

ΑΠΕΡΓΙΑ 12-11-2015

Υγειονομικό Βήμα

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Τεύχος 90

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

Εφημερίδες
Newsletter
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα του Σωματείου μας
Ονομα
Email: