ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΖΑΝΕΙΟΥ

Αρχική Νομοθεσία Εγκύκλιοι

1976

14.11.2012

Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα - Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ

20.09.2012

Μετατάξεις Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού προσωπικού

08.03.2012

Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων και πρόσθετες οδηγίες για την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου

31.10.2010

Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α'/27-10-2011)

04.10.2010

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μονίμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ και εποπτευομένων από τους ΟΤΑ Α' βαθμού συνδέσμων για τους οποίους εκ παραδρομής χώρησε ασφάλιση στο Δημόσιο αντί του ΙΚ

20.09.2010

Εγκύκλιος Διαδοχικής Ασφάλισης

01.04.2010

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010

01.04.2010

Εκτέλεση προϋπολισμού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οικ.έτους 2010 (εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού)

22.05.2009

Εγκύκλιος χορήγησης αδειών τη θερινή περίοδο

22.05.2008

Εισοδηματική πολιτική έτους 2008

Μοιραστείτε...

 

Ενημέρωση για την πορεία του Covid-19 στην Ελλάδα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΑΠ

ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΣΥΧΝΑ

ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ SARS COV-2

Υγειονομικό Βήμα

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Τεύχος 93

Μάρτιος 2020

Μάρτιος 2020

Εφημερίδες