Έγγραφα του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας με αριθ. πρωτ: 3767/23-03-2022 αναφορικά με τις εκλογές της 12ης και 13ης Απριλίου 2022

Έγγραφα του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας με αριθ. πρωτ: 3767/23-03-2022 αναφορικά με τις εκλογές της 12ης και 13ης Απριλίου 2022
Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com