Ανακοίνωση – Καταγγελία

Ανακοίνωση – Καταγγελία

Προς: Όλους τους Εργαζομένους
Αριθ.πρωτ. 8192/12-06-2020

Συνάδελφοι με ανακοίνωση – ψήφισμα που εκδόθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του Συλλόγου Προσωπικού στις 28-05-2020 αναφέραμε ότι : Θετικό είναι η απόσυρση της επίμαχης διάταξης περί της σύστασης δύο κλάδων Νοσηλευτικού Προσωπικού μετά τις δυναμικές αντιδράσεις όλων των πρωτοβάθμιων Σωματείων και της Ομοσπονδίας Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Επίσης ξεκαθαρίσαμε ότι δεν επιδιώκεται η κατάργηση των εκπαιδευτικών βαθμίδων στο Νοσηλευτικό Προσωπικό αλλά διεκδικούμε ενωμένοι την σύσταση Ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου με διακριτά καθήκοντα.

Όμως κάποιοι σκοπίμως αυτή την περίοδο συνεχίζουν και προσπαθούν να ισχυροποιήσουν τις κοντόφθαλμες επαγγελματικές και συνδικαλιστικές τους επιδιώξεις με αποτέλεσμα να αποστείλουν απαράδεκτη ανυπόγραφη επιστολή στα Διευθυντικά Στελέχη των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων & Ιδρυμάτων η οποία προτείνει να συναινέσουν ενυπόγραφα στη δημιουργία δύο κλάδων Νοσηλευτικού Προσωπικού. Τους ζητείται επίσης ενυπόγραφα να εγγυηθούν για την ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων απέναντι στις οποίες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις εμφανιστούν.

Το Σωματείο Προσωπικού του Γ.Ν.Π. ¨ΤΖΑΝΕΙΟ¨ καταγγέλλει την παραπάνω απαράδεκτη επιστολή που επιδιώκει τον κατακερματισμό των υγειονομικών σε κλάδους και τις προσωπικές επιδιώξεις που μόνο στόχο έχουν τον διχασμό των εργαζομένων και την διάλυση της πιο νευραλγικής υπηρεσίας των Νοσοκομείων με άμεση επίπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Είναι πρωτοφανές στα χρονικά να ζητείται από εργαζόμενους Διευθυντικά Στελέχη να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις και κινητοποιήσεις από τους εργαζομένους και τα όργανα εκπροσώπησης τους.

Ο Σύλλογος προσωπικού στηρίζει τη διαχρονική θέση για σύσταση ενιαίου κλάδου Νοσηλευτικού προσωπικού ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ, με διακριτό καθηκοντολόγιο και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων της κάθε κατηγορίας με απόλυτη προτεραιότητα την επίσπευση προσλήψεων μόνιμου Νοσηλευτικού προσωπικού.

Διεκδικούμε:

1. Ένταξη στα ΒΑΕ
2. Διπλασιασμό & επέκταση του Ανθυγιεινού Επιδόματος
3. Αυξήσεις μισθών
4. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

 

25/06/2020

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ.
2. ΑΝΑΠΛ/ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ.
3. Δ.Δ.Υ.
4. Δ.Ι.Υ.
5. Δ.Ν.Υ.
6. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

.

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com