Αξιολογήσεις Προσωπικού 2019

Αξιολογήσεις Προσωπικού 2019

Προς: 1.ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
2.ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Αριθ. πρωτ. 8880/25-06-2020

 

Προς: Όλους τους Εργαζομένους του Νοσοκομείου

Αριθ.πρωτ. 8192/12-06-2020

 

ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σχετ. έγγραφα:
α) Ν.3850/2010 (Φ.Ε.Κ 84/Α/02- 06 – 2010).
β) Απόφαση Δ.Σ. 24ο /26-05-2020 Συλλόγου Προσωπικού σύστασης Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων σύμφωνα με το Άρθρο 7Ο εκλογή μελών Ε.Υ.Α.Ε. – Προστασία του Ν.3850/2010 (Φ.Ε.Κ 84/02-06-2010).

 

Με απόφαση του Δ.Σ. 24ο /26-05-2020 (θέμα 1ο) Συλλόγου Προσωπικού σας γνωστοποιούμε τα μέλη της Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων σύμφωνα με το Άρθρο 7Ο εκλογή μελών Ε.Υ.Α.Ε. – Προστασία του Ν.3850/2010 (Φ.Ε.Κ 84/02-06-2010) :

ΜΕΛΗ Ε.Υ.Α.Ε.

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τεχνικός / Ηλεκτρονικός.
2. ΚΑΞΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τεχνικός/Ηλεκτρολόγος.
3. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Νοσοκόμος.
4. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ Διοικητικός.
5. ΠΡΕΒΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Νοσηλεύτρια.
6. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νοσηλευτής.
7. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τραυματιοφορέας.

Παρακαλούμε για τις δικέ σας ενέργειες (ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου για νέα σύνθεση της Ε.Υ.Α.Ε. – προγραμματισμός συνάντησης με τα νέα μέλη της επιτροπής).

25/06/2020

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com