ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 31ης /09-02-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. (άρθρο 14ο καταστατικού)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 31ης /09-02-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. (άρθρο 14ο καταστατικού)

ΘΕΜΑ 1o: «Εύρεση ημερομηνιών δια ζώσης διαδικασίας (εγκύκλιος 74η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07-02-2022) σύμφωνα με τις απαραίτητες προφυλάξεις της εγκύκλιου 74η λόγω των έκτακτων συνθηκών Covid-19. α) Για εκλογές νέων μελών του Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων (άρθρο 9ο καταστατικού) – εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 15ο καταστατικού) περιόδου 2022 – 2024 β) εκλογές αντιπροσώπων του Νοσοκομείου μας στην Ομοσπονδία Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. (άρθρο 3ο & 5ο καταστατικού)».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Γεωργομής Αναστάσιος, Δημουλιά Βασιλική, Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα, Κεστεκίδου Βούλα , Κόκκινος Αποστόλης, Κοροπούλης Δημήτρης, Κουτσούκου Ξανθή, Μητρογεώργος Κωνσταντίνος, Σιδέρης Δημήτριος.

Στο Γραφείο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου σήμερα ημέρα Τετάρτη 09-02-2022 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 31η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις απαραίτητες προφυλάξεις (εγκύκλιος 74η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07-02-2022) λόγω των έκτακτων συνθηκών Covid-19.

Η εισήγηση του πρώτου 1ου θέματος της Η.Δ. πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Συνάδελφο Κο Σιδέρη Δημήτριο ο οποίος αναφέρθηκε στις έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω του Covid – 19.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ότι θεσμοθετήθηκαν κατά σειρά τα νομοθετήματα :
(ν. 4690/20 άρθρο 28) (ν. 4722/20 άρθρο 20) (ν. 4756/20 άρθρο72) (ν. 4808/21 άρθρο 133) & (4850/21 άρθρο 78) τα οποία ανέστειλαν όλες τις διαδικασίες εκλογών και δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις θητείας στα Διοικητικά Συμβούλια των συλλογικών οργάνων εργαζομένων – εργοδοτών έως 31/12/2021 για την αναχαίτιση της Πανδημίας.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων περιόδου 2018 – 2020 αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας με αποτέλεσμα να παραταθεί η θητεία των συλλογικών οργάνων.
Θα πρέπει λοιπόν να γίνει επανεκκίνηση του προγραμματισμού των διαδικασιών με παράλληλες εκλογές ανάδειξης νέων μελών στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων – Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής περιόδου 2022 – 2024 & εκπροσώπων του Νοσοκομείου μας στην Ομοσπονδία Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Στο τέλος της εισήγησης του Προέδρου του Δ.Σ. Συνάδελφου Κου Σιδέρη Δημήτρη προτάθηκε σε όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. να πραγματοποιηθούν οι δια ζώσης διπλές εκλογές την Τρίτη 12 & Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 σύμφωνα με τις απαραίτητες προφυλάξεις της 74η εγκύκλιου για τη αποφυγή διασποράς covid – 19.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και των μελών του Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων για το πρώτο θέμα της Η.Δ. τέθηκε σε ψηφοφορία η παραπάνω πρόταση και αποφασίστηκε ομόφωνα από τον Γεωργομή Αναστάσιο, την Δημουλιά Βασιλική ,την Γεωργοπούλου Αλεξάνδρα, την Κεστεκίδου Βούλα ,τον Κόκκινο Αποστόλη, τον Κοροπούλη Δημήτρη, την Κουτσούκου Ξανθή, τον Μητρογεώργο Κωνσταντίνο & Σιδέρη Δημήτριο οι παράλληλες δια ζώσης διπλές εκλογές (εγκύκλιος 74η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07-02-2022) ανάδειξης νέων μελών στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων – εξελεγκτικής επιτροπής περιόδου 2022 – 2024 καθώς και εκπροσώπων στην Ομοσπονδία Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. να πραγματοποιηθούν Τρίτη 12 & Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 σύμφωνα με τις απαραίτητες προφυλάξεις της 74η εγκύκλιου.

Και συγκεκριμένα:

• Ημερομηνίες δια ζώσης (εγκύκλιος 74η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07-02-2022) διπλών εκλογών 12 Τρίτη & 13 Τέταρτη Απριλίου 2022 νέων μελών Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων (άρθρο 9ο καταστατικού) – Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 15ο καταστατικού) περιόδου 2022 – 2024 & εκλογών αντιπροσώπων του Νοσοκομείου μας στην Ομοσπονδία Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. (άρθρο 3ο & 5ο καταστατικού) σύμφωνα με τις απαραίτητες προφυλάξεις της 74η εγκύκλιου.

• Κλείσιμο Ταμείου – Έλεγχος Εξελεγκτικής Επιτροπής περιόδου ( 2018 – 2022) ημέρα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 ώρα 09:30 π.μ. (άρθρο 15ο καταστατικού).

• Εκλογοαπολογιστική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 03 Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη & ώρα 10:00 π.μ. με αποκλειστικά θέματα : α) Οικονομικός & Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 2018 -2022 β) προτάσεις των μελών του Δ.Σ. για τα άτομα μέλη των εφορευτικών επιτροπών διεξαγωγής των διπλών εκλογών περιόδου 2022 – 2024 (άρθρο 9ο & 10ο καταστατικού) σύμφωνα με τις απαραίτητες προφυλάξεις της 74ης εγκυκλίου.

• Πρώτη 1η Γενική Συνέλευση (άρθρο 16ο καταστατικού) μελών των Συλλόγου Προσωπικού 18 Μαρτίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις απαραίτητες προφυλάξεις για τη αποφυγή διασποράς covid -19 (εγκύκλιος 74 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07-02-2022).

• Κατάθεση Υποψηφιοτήτων Σχηματισμών 28-03-2022 ημέρα Δευτέρα έως και 12:00 μ.μ. προς τις εκλεγμένες από την Γ.Σ. των μελών Εφορευτικές Επιτροπές (άρθρο 10ο καταστατικού) διεξαγωγής διπλών εκλογών νέων μελών Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων (άρθρο 9ο καταστατικού) – Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 15ο καταστατικού) περιόδου 2022 – 2024 & εκλογών αντιπροσώπων του Νοσοκομείου μας στην Ομοσπονδία Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. (άρθρο 3ο & 5ο καταστατικού).

Μετά και το τέλος της ψηφοφορίας συνεχίστηκε η συνεδρίαση του Δ.Σ. 31/09-02-2022 στο 2ο θέμα της Η.Δ.

14-02-2022

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ.
2. Δ.Ι.Υ.
3. Δ.Δ.Υ.
4. Δ.Ν.Υ.
5. Δ.Τ.Υ.
6. ΔΙΕΥΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
7. ΔΙΕΥΘ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
8. Υ.Δ.Υ.
9. Υ.Ο.Υ.
10. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
11. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com