Εκδήλωση για την ημέρα Αλληλεγγύης στο Γ. Ν. Π. “ΤΖΑΝΕΙΟ”

Εκδήλωση για την ημέρα Αλληλεγγύης στο Γ. Ν. Π. “ΤΖΑΝΕΙΟ”

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com