Ευχαριστήρια επιστολή προς όλους τους εργαζομένους

Ευχαριστήρια επιστολή προς όλους τους εργαζομένους

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
2. Δ.Ι.Υ.
3. Δ.Δ.Υ.
4. Δ.Ν.Υ.
5. Δ.Ι.Υ.
6. ΔΙΕΥΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
7. ΔΙΕΥΘ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
8. Υ.Δ.Υ.
9. Υ.Ο.Υ.
10. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
11. ΠΟΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com