ΤΕΤΑΡΤΗ 16/02/2022 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12:00μ.μ. – 15:00μ.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/02/2022 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12:00μ.μ. – 15:00μ.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 31ο/09-02-2022 στηρίζει τους Υγειονομικούς Συναδέλφους μας που εργάζονται στο Νοσοκομείο με ατομικές συμβάσεις εργασίας Σ.Ο.Χ. (καθαριότητας, εστίασης & προσωπικό ασφαλείας ).

Όλοι οι παραπάνω συνάδελφοι εργάζονται χρόνια στο Νοσοκομείο με ανανεώσεις των συμβάσεων τους, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Όλες οι συμβάσεις Σ.Ο.Χ. των νοσοκομείων έχουν κηρυχτεί νόμιμες με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων με αποτέλεσμα να υπάρχει επιτακτική ανάγκη να μετατραπούν οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου.

Η ενεργός συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας και την αποφυγή της νοσοκομειακής διασποράς του ιού πρέπει να αναγνωριστεί έμπρακτα από την κυβέρνηση για όλους τους παραπάνω συνάδελφους που πολεμάνε στην πρώτη γραμμή του Υγειονομικού πολέμου.

Ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω εργαζόμενοι έχουν υπογράψει ατομικές συμβάσεις εργασίας Σ.Ο.Χ. έως 31/03/2022 χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμα η τύχη τους.

Όπως αναφέρει και η ΠΟΕΔΗΝ δεν θα πρέπει να προχωρήσει ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων (εργολάβων) στην καθαριότητα, την σίτιση, την εστίαση και το προσωπικό φύλαξης των Νοσοκομείων.

Οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν ότι η παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες αναδόχους παρουσίασαν και στο χώρο μας εκτεταμένα προβλήματα για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Διεκδικούμε την θεσμοθέτηση της δυνατότητας των Νοσοκομείων να συνάπτουν νέες Συμβάσεις Εργασίας ορισμένου χρόνου με το προσωπικό.

Διεκδικούμε την μονιμοποίηση όλων των Συμβασιούχων διότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/02/2022 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12:00μ.μ. – 15:00μ.μ.

Σ.Ο.Χ. (ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12:30 μ.μ. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

14-02-2022

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
2. Δ.Ι.Υ.
3. Δ.Δ.Υ.
4. Δ.Ν.Υ.
5. Δ.Τ.Υ.
6. ΔΙΕΥΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
7. ΔΙΕΥΘ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
8. Υ.ΟΙΚ.Υ.
9. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
10. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
11. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.
12. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com