ΤΡΙΤΗ 01/03/2022 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00π.μ. – 12:00π.μ

ΤΡΙΤΗ 01/03/2022 ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00π.μ. – 12:00π.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταδικάζουμε τις κυβερνητικές επιλογές και επισημαίνουμε τις διαχρονικές ευθύνες όλων των Κυβερνήσεων που οδήγησαν στην ομηρία των συμβασιούχων Σ.Ο.Χ. ( Καθαριότητας – Φύλαξης – Σίτισης – Εστίασης ) επιλογές που οδηγούν δεκάδες εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είτε στην απόλυση είτε στην εργασία με εργολαβικές εταιρείες σε συνθήκες γαλέρας.

Επιλογές που χτυπούν την μόνιμη και σταθερή εργασία και εντάσσονται στο σχεδιασμό για λειτουργία των δημοσίων μονάδων υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτηρία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

• Να μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις μόνιμης εργασίας πλήρη δικαιώματα.

• Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.

• Έξω οι εργολάβοι από τα Νοσοκομεία.

Καλούμε :

Όλο το προσωπικό σε (2) δίωρη στάση εργασία την Τρίτη 01-03-2022 από ώρα 10:00 π.μ. 12:00μ.μ. στην πύλη του Νοσοκομείου και στην συνέχεια παράσταση διαμαρτυρίας στην Διοίκηση του Νοσοκομείου.

25-02-2022

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
2. Δ.Δ.Υ.
3. Δ.Ι.Υ.
4. Δ.Ν.Υ.
5. Δ.Τ.Υ.
6. ΔΙΕΥΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
7. ΔΙΕΥΘ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
8. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
9. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ – ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com