ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com

Continue Reading ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ευχαριστήρια επιστολή προς όλους τους εργαζομένους

Το Δ.Σ.ΠΡΟΕΔΡΟΣΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΕΩΡΓΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:1. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.2. Δ.Ι.Υ.3. Δ.Δ.Υ.4. Δ.Ν.Υ.5. Δ.Ι.Υ.6. ΔΙΕΥΘ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.7. ΔΙΕΥΘ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.8. Υ.Δ.Υ.9. Υ.Ο.Υ.10. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.11. ΠΟΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς…

Continue Reading Ευχαριστήρια επιστολή προς όλους τους εργαζομένους

Συγκέντρωση ειδών διατροφής & λοιπών ειδών για το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο

Το Δ.Σ.ΠΡΟΕΔΡΟΣΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΕΩΡΓΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:1. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ.2. ΑΝΑΠΛ/ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ.3. Δ.Δ.Υ.4. Δ.Ι.Υ.5. Δ.Ν.Υ.6. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com

Continue Reading Συγκέντρωση ειδών διατροφής & λοιπών ειδών για το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο