ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΖΑΝΕΙΟΥ

Μοιραστείτε...
Είσοδος Χρήστη
Newsletter
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα του Σωματείου μας
Ονομα
Email:
Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID–19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ)

1976

 logo-bw

 ΟΔΗΓΙΑ Νο 1

 
Προς: Όλο το Προσωπικό του Νοσοκομείου

 ΘΕΜΑ : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID–19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ)

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων Υπουργείων γνωστοποιεί στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου τις οδηγίες που ακολουθούν :

 1. Καθ' όλη την διάρκεια της πανδημίας όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου βρίσκεται σε εγρήγορση για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη από COVID-19 (π.χ. βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια, πυρετός) και μετρά καθημερινά την θερμοκρασία του. Σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα ο εργαζόμενος πρέπει :
α) Εφόσον βρίσκεται στο νοσοκομείο σε ώρα εργασίας (εκτός εφημερίας του νοσοκομείου), να κατευθύνεται άμεσα στον οικίσκο «ιατρείο SARS» που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου (δίπλα από το ιατρείο γρίπης). Εκεί αναμένει και επικοινωνεί με την νοσηλεύτρια των ΤΕΠ (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-4592213), η οποία με την σειρά της ενημερώνει και καλεί τον αρμόδιο ιατρό της εφημερεύουσας κλινικής, προκειμένου να εξετάσει στον συγκεκριμένο χώρο τον εργαζόμενο και να χορηγήσει τις επιβαλλόμενες κατά περίπτωση οδηγίες.
β) Εφόσον βρίσκεται στο νοσοκομείο κατά την ώρα της εργασίας του (και το νοσοκομείο βρίσκεται σε κατάσταση γενικής εφημερίας) :
I. Να κατευθύνεται στον οικίσκο «ιατρείο SARS», που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου (δίπλα από το ιατρείο γρίπης).
II. Να επικοινωνεί τηλεφωνικά με την Γενική Εφημερεύουσα (τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-4592378), η οποία με την σειρά της ενημερώνει και καλεί τον εκάστοτε Iατρό της Βραχείας Νοσηλείας, προκειμένου να προσέλθει άμεσα στον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να εξετάσει τον εργαζόμενο και να χορηγήσει τις επιβαλλόμενες κατά περίπτωση οδηγίες.
Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος μετά τις οδηγίες που του δόθηκαν ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του ο οποίος με την σειρά του συμπληρώνει το έντυπο άμεσης υπηρεσιακής ενημέρωσης (βλέπε συνημμένο σχετικό έντυπο) .
γ) Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος του νοσοκομείου εμφανίσει τα προαναφερόμενα συμπτώματα ενώ βρίσκεται εκτόςεργασίας ή/και έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα, κατά την διάρκεια της κοινωνικής εξωεργασιακής του ζωής, επικοινωνεί άμεσα τηλεφωνικά (από της 8:00π.μ έως 00:00μ.μ) προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες με τους κάτωθι επιφορτισμένους για τον σκοπό αυτού ιατρούς του Nοσοκομείου:

 • Κρανιδιώτη Γεώργιο : Επιμελητής Α' – Α' Παθολογικής Κλινικής Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974071547 - εσωτερικό : 2128 / 2489
 • Παπαζαφειροπούλου Αθανασία : Επιμελήτρια Β' – Α' Παθολογικής Κλινικής Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6979969483 - εσωτερικό : 2128
 • Πρωτοψάλτη Ιωάννη : Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6978891627 - εσωτερικό : 2539

Σε αδυναμία σχετικής επικοινωνίας με τους προαναφερθέντες Ιατρούς του Νοσοκομείου επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (Τηλ. επικοινωνίας : 1135 και 210-5212054).
Την αμέσως επόμενη μέρα ενημερώνει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για τις οδηγίες που έλαβε τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του, ο οποίος με την σειρά του συμπληρώνει το έντυπο άμεσης υπηρεσιακής ενημέρωσης (βλέπε συνημμένο σχετικό έντυπο). Οι προϊστάμενοι της κάθε υπηρεσιακής μονάδας του νοσοκομείου στο τέλος της κάθε ημέρας διαβιβάζουν τα έντυπα άμεσης υπηρεσιακής ενημέρωσης στην Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, η οποία με την σειρά της τα κοινοποιεί στον Ιατρό Εργασίας και στην γραμματεία της ΕΝΛ, για τις ανάγκες της περαιτέρω παρακολούθησης και της συστηματικής καταγραφής.

2. Για την εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση του προσωπικού υπηρεσιών Υγείας με πιθανή έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης COVID – 19 σε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ (από τους εμπλεκόμενους κατά περίπτωση ιατρούς).

3. Προστασία των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
α) Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου που ανήκουν στην ως άνω κατηγορία και είναι τοποθετημένοι στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού (ΤΕΠ, Ιατρείο Γρίπης, Κορωνοϊού, Φύλαξη, Βραχεία καθώς και οι καθαρίστριες των χώρων αυτών) με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες Back Office, ήτοι ασκούν καθήκοντα για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης, καθώς σκοπός είναι η προστασία της Υγείας τους λόγω ανωτέρας βίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ως άνω ευπαθείς ομάδες, εφ' όσον επιθυμούν την μη προσέλευση τους στην Υπηρεσία για την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται δύναται να απουσιάσουν με τις πάγιες προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες ( αναρρωτική από τον αρμόδιο Ιατρό Προσωπικού του Νοσοκομείου).
Ακολουθητέα διαδικασία:
Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι καταθέτουν σχετικό γραπτό αίτημα προς την Διεύθυνση Ανθρωπινού Δυναμικού του Νοσοκομείου, με συνημμένα σε κλειστό φάκελο τα ιατρικά πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την ένταξή τους στις συγκεκριμένες κατηγορίες :

 • Αναπνευστικά νοσήματα.
 • Σακχαρώδη διαβήτη.
 • Καρκινοπαθείς.
 • Άτομα που βρίσκονται με σοβαρή ανοσοκαταστολή.
 • Καρδιαγγειακά.
 • Και οι εγκυμονούσες.

Τα ιατρικά πιστοποιητικά διαβιβάζονται από την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Ιατρό Εργασίας του νοσοκομείου, ο οποίος τα αξιολογεί και γνωμοδοτεί σχετικά.
Χορήγηση ειδικής άδειας
Ειδικότερα για τους εργαζομένους που εντάσσονται στις ομάδες αυξημένου κίνδυνου σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΔΙΔΑΔ /Φ.64/315/οικ.8030, όπως :

 • Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.
 • Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
 • Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
 • Καρκινοπαθείς σε ενεργό ανοσοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία.
 • Μεταμοσχευμένοι.

τυγχάνουν της διευκόλυνσης δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων COVID -19.
Ακολουθητέα διαδικασία:
Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι καλούνται άμεσα να καταθέσουν σχετικό γραπτό αίτημα προς την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού του νοσοκομείου, προσκομίζοντας συνημμένες σε κλειστό φάκελο τις απαραίτητες σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες διαβιβάζονται στον Ιατρό Προσωπικού για την αξιολόγηση τους και την χορήγηση της ειδικής άδειας.
Επιπλέον δύναται να καταθέτουν μαζί με την αίτηση, σχετική υπεύθυνη δήλωση για τις ανάγκες άμεσης διευκόλυνσής τους, σύμφωνα με την οποία καλούνται σε εύλογο χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση, αμέσως μετά την επάνοδο τους στην υπηρεσία, να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχοι της εν λόγω ειδικής αυτής άδειας.
Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή εφόσον από τα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η υπαγωγή των αιτούντων, την άδεια αυτή, στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα προβούν σε κάθε περαιτέρω ενέργεια σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την διευθέτηση του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων αυτών και κατά συνέπεια ο/η υπάλληλος δύναται να απουσιάσει με άλλου είδους άδεια από τις προβλεπόμενες στις πάγιες ρυθμίσεις περί χορήγησης αδειών (π.χ κανονική άδεια, υπηρεσιακή άδεια, άδεια άνευ αποδοχών).

4. Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Άμεσης Δράσης

Υπό την άμεση εποπτεία της Διοίκησης του Νοσοκομείου συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή Άμεσης Δράσης και εφαρμογής των απαιτούμενων κάθε φορά μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, σε εφαρμογή των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας.
Η συγκεκριμένη Επιτροπή συνεδριάζει καθημερινά για τις ανάγκες άμεσης και αποτελεσματικής λήψης μέτρων και αποφάσεων που κρίνονται απαραίτητες.
Στην Επιτροπή τίθενται γραπτώς (ή μέσω του e-mail της αρμόδιας Διεύθυνσης) θέματα που ανακύπτουν κατά την λειτουργία των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων του Νοσοκομείου – προκειμένου να εξεταστούν και να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες οι οποίες είναι υποχρεωτικά εκτελεστέες .

5. Η επιτροπή ΕΝΛ επιλαμβάνεται για την συχνή ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ατομικής υγιεινής και ειδικότερα για την ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.

Είμαστε στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ενός πολέμου μ' έναν αόρατο εχθρό
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ..............
Με την ενεργό συμμετοχή όλων μαζί και του κάθε ενός προσωπικά !!!!!!

 

Πειραιάς, 30/03/2020

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ COVID-19

Πειραιάς, 30/03/2020   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ COVID-19

 

Μοιραστείτε...

 

Ενημέρωση για την πορεία του Covid-19 στην Ελλάδα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΑΠ

ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΣΥΧΝΑ

ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ SARS COV-2

Υγειονομικό Βήμα

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Τεύχος 93

Μάρτιος 2020

Μάρτιος 2020

Εφημερίδες