Συγκέντρωση ειδών διατροφής & λοιπών ειδών για το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο

Συγκέντρωση ειδών διατροφής & λοιπών ειδών για το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ.
2. ΑΝΑΠΛ/ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ.
3. Δ.Δ.Υ.
4. Δ.Ι.Υ.
5. Δ.Ν.Υ.
6. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com